2011 புத்தகத் திருவி...

இதற்கு மேல் பெரிதாக என்ன எழுதிவிட முடியும் என்று தோன்ற வில்லை. புத்தகக் கண்காட்சியில் அன்றாடம் நடக்கின்ற நிகழ்வுகளை இட்லிவடை, தமிழ் பேப்பர், எஸ்.ரா, மருதன்,...